Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte SnTK

07 MAR 2021 13:39
 • Uppdaterad: 08 MAR 2021 12:44

Kallelse till årsmöte med Strängnäs Tennisklubb

 

Plats: Microsoft Teams. Länk till mötet skickas till alla anmälda senast kl 17 den 30 mars 2021.

 

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida (www.sntk.se) senaste 1 vecka innan mötet. Handlingar görs även tillgänglig i shopen i Vasahallen.

Tid: 2021-03-30 kl. 18.00

Anmälan: För deltagande krävs anmälan senast 2021-03-26 på följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UYGiKAMgbEOICPOMkgitFCwy9_1G-ZRFsG2G51TCdrJURUxUTVlTVTk5VkQ1STRBN1BUSzFMWkJYMy4u

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän samt rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021
 12. Fastställande av verksamhetsplan och samt budget för verksamhetsåret 2021
 13. Val av
  1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande
  2. styrelseledamöter, vissa tillika sammankallande i kommittéer
  3. Adjungerade
  4. två revisorer jämte suppleant
  5. två ledamöter i valberedningen av vilka en ska vara sammankallande
 14. Val av övriga kommittéledamöter
 15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, kommitté eller medlem och som inlämnats senast 14 dagar innan mötet
 16. Behandling av förslag om stadgeändring inlämnat av medlem inför årsmöte 2020 och då bordlades till årsmöte 2021.
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

 

Skribent: Gustaf Norlander
E-post: Adressen Gömd

facebook2

Öppettider i shopen 

Mån-Ons 10:00-19:00, Lunchstängt kl 13:00-14:00

Tors kl 08:00-17:00, Lunchstängt kl 13:00-14:00

Sön kl 08:00-16:00

Telefon: 079-332 54 46
Mejl: This is a mailto link 

Under sommaren finns vår shop på Visholmen.

Vill du bli sponsor till SnTK? Kontakta This is a mailto link. Nedan kan du klicka på våra nuvarande sponsorer och komma till deras hemsidor.

 

Huvudsponsorer:

Ica Bengtsson Strängnäs

  

Stödsponsor:

Strängnäs-el

Postadress:
Strängnäs TK - Tennis
Olivehällsvägen 6
64542 Strängnäs

Kontakt:
Tel: 0793325446
E-post: This is a mailto link

Se all info