Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet som skulle ske 19 mars är framflyttad till den 22 april

27 FEB 2020 22:07
Välkommen till Strängnäs Tennisklubbs Årsmöte
  • Uppdaterad: 27 FEB 2020 22:07

Kallelse till årsmöte med Strängnäs Tennisklubb

Plats: Vasahallen

Tid: 2020-04-22 kl 19.00

 

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän samt rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

8. Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

11. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2021

12. Fastställande av verksamhetsplan och samt budget för verksamhetsåret 2020

13. Val av

a. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande

b. styrelseledamöter, vissa tillika sammankallande i kommittéer

c. Adjungerade

d. två revisorer jämte suppleant

e. två ledamöter i valberedningen av vilka en ska vara sammankallande

 

14. Val av övriga kommittéledamöter

15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, kommitté eller medlem och som inlämnats senast 14 dagar innan mötet

Bifogad motion inlämnad av Fredrik Ax gällande stadgeändringar finns att läsas i Vasahallen 

16. Behandling av förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen som inlämnats senast 30 dagar före mötet

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

 


Epost: Adressen Gömd

facebook2

Öppettider i shopen 

Mån, Tis & Tors kl 10.00-19.00, Lunchstängt kl 13.00-14.00

Ons kl 09.00-18.00, Lunchstängt kl 13.00-14.00

Söndagar kl 08.00-15.00

Under sommaren finns vår shop på Visholmen.

Vill du bli sponsor till SnTK? Kontakta This is a mailto link. Nedan kan du klicka på våra nuvarande sponsorer och komma till deras hemsidor.

 

Huvudsponsorer:

Ica Bengtsson Strängnäs

   

Stödsponsor:

Strängnäs-el

Postadress:
Strängnäs TK - Tennis
Olivehällsvägen 6
64542 Strängnäs

Kontakt:
Tel: 0793325446
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Sörmlandsidrotten