Hoppa till sidans innehåll

Välkomna till Årsmötet 15/3

02 FEB 2016 14:26
Dags att summera 2015, välkomna till Årsmötet den 15 mars!
  • Skapad: 02 FEB 2016 14:26

Alla medlemmar hälsas härmed varmt välkomna till ordinarie årsmöte med SnTK,
tisdagen den 15 mars klockan 19.00 i Vasahallen. (Tennishallen)
Vi inleder med att dela ut priser från juniorklasserna i KM.
På uppdrag av styrelsen,
och med vänliga hälsningar//
Eva-Lena Daun

Kallelse Årsmöte  Strängnäs TK

Tisdag 15 mars  2016

Kl.19.00   plats: Tennishallen

Dagordning

1. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

8 Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser

10. Val av

a. föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande

b. styrelseledamöter

c. en revisor jämte suppleant. I detta val får inte Styrelsens ledamöter deltaga

e. två ledamöter i valberedningen av vilken en ska vara sammankallande.

11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

12. Fastställande av mål och inriktning för Strängnäs Tennisklubb

13. Fastställande av verksamhetsplan för Strängnäs Tennisklubb

14. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret

15. Motioner som väckts av Styrelsen eller Kommitté eller röstberättigad medlem som inlämnats till Styrelsen minst 14 dagar innan Årsmöte (ordf fack i klubbrummet).

16. Övrigt

17. Avslutning

Skribent: Fredrik Hörnell

facebook2

Öppettider i shopen 

Mån-Ons 10:00-19:00, Lunchstängt kl 13:00-14:00

Tors kl 08:00-17:00, Lunchstängt kl 13:00-14:00

Sön kl 08:00-16:00

Telefon: 079-332 54 46
Mejl: This is a mailto link 

Under sommaren finns vår shop på Visholmen.

Vill du bli sponsor till SnTK? Kontakta This is a mailto link. Nedan kan du klicka på våra nuvarande sponsorer och komma till deras hemsidor.

 

Huvudsponsorer:

Ica Bengtsson Strängnäs

  

Stödsponsor:

Strängnäs-el

Postadress:
Strängnäs TK - Tennis
Olivehällsvägen 6
64542 Strängnäs

Kontakt:
Tel: 0793325446
E-post: This is a mailto link

Se all info