Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till Årsmöte i SnTK

24 FEB 2012 11:54
Tisdagen den 27 mars är det dags för årsmöte i Strängnäs TK.
  • Skapad: 24 FEB 2012 11:54

Vi startar kl. 18.30 i Vasahallen och årsmötet inleds med prisutdelning från årets KM inomhus som avgjordes i januari.

Dagordning

1.            Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna

 

2.            Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

 

3.            Fastställande av dagordningen

 

4.            Val av ordförande samt sekreterare för mötet

 

5.            Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt tillika rösträknare

 

6.            Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 

7.            Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

 

8             Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

 

9.            Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser

 

10.          Val av

a.            föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande

b.            styrelseledamöter 

c.            en revisor jämte suppleant. I detta val får inte Styrelsens ledamöter deltaga

e.            två ledamöter i valberedningen av vilken en ska vara sammankallande.

 

11.          Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår

 

12.          Fastställande av mål och inriktning för Strängnäs Tennisklubb

 

13.          Fastställande av verksamhetsplan för Strängnäs Tennisklubb

 

14.          Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret 

 

15.          Motioner som väckts av Styrelsen eller Kommitté eller  röstberättigad medlem som inlämnats till Styrelsen minst 14 dagar innan Årsmöte (ordf. fack i klubbrummet).

 

16.          Övrigt

 

17.          Avslutning

 

Välkomna! 

Skribent: Fredrik Hörnell

facebook2

Öppettider i shopen 

Mån-Ons 10:00-19:00, Lunchstängt kl 13:00-14:00

Tors kl 08:00-17:00, Lunchstängt kl 13:00-14:00

Sön kl 08:00-16:00

Telefon: 079-332 54 46
Mejl: This is a mailto link 

Under sommaren finns vår shop på Visholmen.

Vill du bli sponsor till SnTK? Kontakta This is a mailto link. Nedan kan du klicka på våra nuvarande sponsorer och komma till deras hemsidor.

 

Huvudsponsorer:

Ica Bengtsson Strängnäs

  

Stödsponsor:

Strängnäs-el

Postadress:
Strängnäs TK - Tennis
Olivehällsvägen 6
64542 Strängnäs

Kontakt:
Tel: 0793325446
E-post: This is a mailto link

Se all info